Otevřeno 14. 12. 2011

Vítáme Vás v Dětském domově rodinného typu ve Frýdlantu, který je příspěvkovou organizací Libereckého kraje.

Read more

Něco málo o nás …

Domov je zařízen podobně jako běžná domácnost – každá rodinná skupina má svou kuchyňku, obývací pokoj, koupelny, toalety a především dětské pokoje, ve kterých má

Read more

Příprava na život …

Dětský domov ve Frýdlantu má několik hlavních směrů: umožnit dětem příjemnější prožití dětství, připravit je co nejlépe do samostatného života a snaha vrátit děti do

Read more
 • Představení organizace


  Umístěným dětem je poskytováno plné přímé zaopatření:
  - stravování, ubytování, ošacení
  - učební pomůcky a potřeby pro vzdělávání
  - úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání v zařízení a mimo ně
  - náklady na zdravotní péči
  - kapesné v měsíci, dary a věcná pomoc při odchodu zletilých z DD
  - úhrada nákladů na dopravu do sídla OU, SOU, SŠ ...
  - úhrada nezbytných nákladů na kontakt s osobami odpovědnými za výchovu dítěte.

  Dále mohou být dítěti poskytnuty dle podmínek a možností DD výdaje na:

  - potřeby pro využití volného času a rekreaci
  - kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost v zařízení i mimo ně
  - účast na soutěžích, přehlídkách a rekreacích
  - dopravu k osobám odpovědným za výchovu

  DD poskytuje podle podmínek a možností vzdělávací, terapeutické apod. činnosti, rehabilitační programy a zdravotní programy. DD
  vytváří další případné podmínky pro plnění ustanovení příslušného Zákona 109/2002 Sb.

  Základní organizační jednotkou DD je rodinná skupina, která má nejméně 6 a nejvíce 8 dětí různého pohlaví a věku.
  Sourozenci jsou zařazováni do jedné rodinné skupiny pokud tomu nebrání vážné výchovné problémy.

Poslední příspěvky

Začni správně!

Předvánoční čas v dětském domově

Sociální automobil v pronájmu od firmy Kompakt, s.r.o.