logotyp

Aktuálně

Návštěvy v zařízení od 17.1.2022

  • Od 17. 1. 2022 jsou povoleny návštěvy za splnění následujících podmínek:

-          Po celou dobu návštěvy ve vnitřních prostorách používají ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu

-          Před zahájením návštěvy předloží:

a)      certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od aplikace poslední nutné dávky uběhlo nejméně 14 dnů nebo prokáže v aplikaci TEČKA.

b)      doklad o prodělaném onemocnění COVID-19 vystavený praktickým lékařem nebo rozhodnutí Krajské hygienické stranice, je-li po ukončení izolace, a od prvního pozitivního testu neuplynulo více jak 180 dní.

c)       doklad nebo SMS o absolvování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 3 dny.

d)      doklad o absolvování antigenního testu s negativním výsledkem vystavený laboratoří, odběrovým centrem, zdravotnickým zařízením, praktickým lékařem nebo SMS nejpozději 24 hodin. Popř. si přinese vlastní antigenní test, který absolvuje před vstupem do budovy DD za přítomnosti vychovatele.

Jak se nám "žilo" v karanténě?

Jak se nám

Jarní vlna epidemie koronaviru se našemu dětskému domovu vyhnula, podzimní vlna nás již bohužel zasáhla. Z důvodu karantény byla jedna rodinná skupina v listopadu izolována a byla ji nařízena karanténa. Po dobu karantény se pro dvě tety stal dětský domov přechodným domovem.
Ač by se zdálo, že se vlastně nic nemění, změnilo se hodně. Děti nesměly nikam, svůj život byly nuceny omezit pouze na dům a zahradu, kde žijí. Kontakt s okolním světem byl možný pouze přes telefon nebo sociální sítě.
Tety jim vymýšlely spoustu různých aktivit od stavění domečků v lese, malování koně pro Sv. Martina, vyráběly také vánoční ozdoby – hvězdy z papíru, krásné stříbrné oříšky, Mikuláše ze šišek. Velký ohlas mělo vyrábění sněhuláků ze dřeva, sněhuláci jsou nyní ozdobou u vchodu DD. Děti také malovaly kamínky a každý si namaloval i svůj osobní hrneček. Hrneček od dětí dostala také p. ředitelka, sociální pracovnice teta Monika i teta Lucka. A protože jsme měli celkem dobré počasí, tak jsme opékali i vuřty.
V době karantény jsme stihli také oslavit jedny narozeniny a nacvičit společně krásný tanec Jerusalema dance.
I přesto, že děti musely být „zavřené“ doma, bez kontaktu s okolím, tak situaci zvládaly velmi dobře a všechny aktivity si užívaly.
Mgr. Pavlína Stavinohová, vedoucí vychovatelka

Velikonoce

Velikonoce

Jak se nám dnes žije - v uzavřeném zařízení Covidem

Jak se nám dnes žije  -  v uzavřeném zařízení Covidem

Coronavirus sice uzavřel školy, výuka v dětském domově však probíhá stále. Je to pro nás všechny složitá doba, kdy se musíme potýkat s novými nečekanými situacemi a problémy, které je potřeba pohotově řešit. Občas trochu bojujeme stechnikou a některé děti by raději chodily už do školy, ale situaci zvládáme nejen díky kmenovým zaměstnancům, kterým za jejich přístup a ochotu patří velký dík, ale také díky dobrovolníkům, kteří nám s distanční výukou pomáhají. Všem patří velké poděkování. Některé děti od 12. 4. začnou chodit alespoň částečně do školy, pro nás se však nic nemění, stále budou děti, které zůstávají doma na distanční výuce, včetně dětí z mateřských škol.  

Tato doba je pro všechny velmi složitá a těžká a děti to prožívají o to více. Chybí jim kontakt se spolužáky, s kamarády zkroužků. Distanční výuka je pro některé složitá, nedokáží se soustředit a nebaví je. Sami říkají, že by byly raději ve škole. Škola pro ně není pouze místem vzdělávání, ale místem, kde navazují nová přátelství, což je pro všechny děti, a pro děti z dětského domova v rámci socializace, nutné. Jsme rádi za možnost poslat v dubnu a v květnu několik dětí na ozdravný pobyt do Špindlerova Mlýna. Děti se dostanou do jiného prostředí, poznají nové kamarády a ani ve školní přípravě nebudou zahálet.  

Všichni zaměstnanci dětského domova se snaží jim dny zpestřit. Chodí na výlety do přírody, začínají si zvelebovat zahradyna velikonoce si nadílku hledaly na zahradě.  Díky slunečnému počasí už opékaly vuřty, na což se děti moc vždy těší. Pod vedením tety Marty se děti zapojily do soutěže malých kuchařů Zdravá pětka a musíme děti pochválit, jsou to velmi šikovní kuchaříci 

Mgr. Pavlína Stavinohová, vedoucí vychovatelka 

 

 

VYČISTI LES 2021

VYČISTI LES 2021

Připojujeme se k 3. ročníku soutěže Vyčisti les 2021

Kdy? ... 11. 9. 2021 v Hejnicích při turistickém pochodu Po stopách Železné koruny

Jak to probíhalo? ...
Akci Vyčisti les jsme spojili s urisickým pochodem v Hejnicích. Počasí nám přálo, ikdyž to tak zpočátku vůbec nevypadalo. Nechali jsme na dětech, kdy se úkolu - úklidu lesa, zhostí. Velmi brzy si začaly všímat nepořádku podél cest a v lese, sami si řekly, že potřebují rukavice a pytle, aby mohly začít. Úklidu se zhostily velmi zodpovědně a i malé děti komentovaly nepořádek, který kolem nacházely. Děti byly překvapené, co vše vlastně našly. 
Odměnou v cíli jim byl krásný diplom, pamětní mince a občestvení, ale také veliká pochvala za odvedenou práci. 

Proč jsme se zapojili?

O čisté lesy a okolí se každý rok stará víc a víc lidí, ale i tak potřebujeme další pomocníky. V přírodě stále najdeme pohozené prázdné plastové lahve, obaly od tyčinek, igelitové tašky a jiné odpadky. Plasty ohrožují zvířata, která je mohou omylem sníst nebo se do nich zachytit.

Projděte se na pár minut venku a zjistíte, kolik nepořádku lidé dokáží vyprodukovat. My si však myslíme, že stačí pár šikovných rukou a příroda rázem prokoukne.

Jak jsme se do soutěže zapojili?

Chceme si v našem okolí udělat čas a nasbírat, co nejvíce odpadků. Odpadky se často skrývají na loukách, v lese, v trávě, v městských parcích, u rybníků, řek nebo okolo chat.

 

Až odpadky nasbíráme, uděláme fotku nebo video, které zašleme organizátorům soutěže a hotovo. Pak už jen musíme počkat na vyhlášení :).

 

Co můžeme vyhrát?

Díky agentuře GetFound.cz, která soutěž pořádá, můžeme získat peníze od partnerů soutěže na vybavení našeho zařízení. Partnery soutěže jsou:

Cashbot.cz - peníze pro podnikatele - 3000 Kč

DenisHenry.cz - kuchyňské vybavení - 3000 Kč

Jobstack.it - nabídky míst pro IT - 3000 Kč

Srovnání-makléřů.cz - nejlepší realitní makléři - 3000 Kč

Tiskařík.cz - fotokalendáře, fotoknihy a fotoobrazy - 3000 Kč

Tiskijakduha.cz - náplně a tonery do tiskáren - 3000 Kč

Vínoodbodláků.cz - široká nabídka vín - 3000 Kč

Kwcz.cz - profesionální realitní marketing - 3000 kč

Máme možnost vyhrát 6000 Kč, tak nám držte palce :).

Stránka soutěže:
 vycistiles.cz

Vyčisti les 11. 9. 2021

Tajný výlet

Tajný výlet

V sobotu 2. 10. 2021 ráno jsme se probudily a měly jsme přichystané batůžky se svačinou. Tety nám oznámily, že jedeme na výlet. Bylo to velké překvapení. Odjížděli jsme z autobusového nádraží. Jeli jsme cca 2 hodiny, cesta byla plynulá, nikomu nebylo špatně.

Konečně jsme dojeli do cíle. Po dlouhé cestě jsme se zastavily u ZOO Safari ve Dvoře Králové. Paní ředitelka pro nás připravila tajný výlet za zvířaty. Byli jsme natěšení! Před vstupem jsme se ještě nasvačili, každý jsme měli to, co jsme si na výlet připravili. Většinou to byla houska, chléb nebo rohlíky. Jedna moc hodná teta nám dokonce upekla buchtu.

Jeli s námi celkem 3 tety a paní ředitelka. Také jsme se dozvěděli, že jsme adoptovali zvířátko – Oslíka zakrslého. Byli jsme moc rádi.

Dosvačily jsme a velké děti si každý vzal na starost jedno malé dítě, které měl po celou dobu v ZOO na starosti. Přišli jsme tam a první zvířátko, které jsme viděli, byl plameňák. Malé děti byly udivené a spousta velkých taky. Viděli jsme plno dalších krásných zvířátek, hady, žáby různé druhy ptáků, různé druhy opiček. Udělali jsme si taky malou přestávku u vláčku. Malé děti nasedly a k nim se přidaly dvě velké holky. Byla to sranda, děti pokaždé co projížděly kolem tet a ostatních dětí, mávaly a pokřikovaly a tety byly rády, že se tak dobře baví a že se jim to líbí. Prošli jsme další cesty, kde byla další spousta zvířátek. Už jsme měli hlad, a tak nás tety pozvaly na párek v rohlíku nebo na hranolky. Většina dětí si dala hranolky. Bylo to vynikající, pochutnali jsme si a po dobrém jídle jsme se odebrali na hřiště. Po cestě jsme viděli například buvoly a další jiné zvířátka. Na hřišti běhaly jak malé, tak i velké děti. Všichni jsme si to moc užily. Paní ředitelka nám u hřiště koupila zmrzlinu, moc dobrou, smetanovou. Moc nám všem chutnala. Po zmrzlině jsme vyrazili dál, viděli jsme žirafy, zebry, hrochy a další zvířata. Po cestě zpět ze hřiště jsme si řekli, že už pojedeme zpět domů. Velké děti si ještě šly koupit něco dobrého a malé děti šly s tetami k autobusu. Když jsme se všichni u autobusu sešli, dostali jsme ještě odměnu – nádherný blok s obrázky zvířat, které jsme mohli vidět v ZOO a také tužku se vzory.

Paní ředitelce a tetám jsme všichni poděkovaly a vyrazili jsme na cestu domů. Všichni jsme dorazili v pořádku domů.

 

                                                                                                          Adéla B. (13 let)

ZOO

Adoptovali jsme na tajném výletě oslíka zakrslého!

Adoptovali jsme na tajném výletě oslíka zakrslého!

Nouzový stav v našem domově

Nouzový stav v našem domověV době nouzového stavu, který už trvá od jarních prázdnin jsou naše děti stále a jen doma. Dopoledne se obvykle s tetami učí do školy dle pokynů učitelek, které nám většinou posílají mailem. Odpoledne se pak děti věnují činnostem převážně doma nebo v areálu. Buď je to oddychová činnost, jízda na kole, či v poslední době začaly děti pracovat na úpravě zahrad. ˇuprava zahrad a tvorba pozemků byla překvapivě iniciativa dětí, chtěly dělat něco jiného než obvykleSmějící seMlčící
Dopoledne nám v zajištění dohledu nad dětmi pomáhá paní učitelka ze Speciální školy ve Frýdlantě, vychovatelé ze Střední školy hospodářské a lesnické, dojíždí nám i paní vychovatelka z Liberce z domova mládeže při Střední škole strojní, stavební a doprvaní, dále asistentky a vychovatelka ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, děvčata z Company Dance.  Moc děkujeme, zajištění dopoledních služeb bychom sami personálně neobsáhli.

Jak děti vnímají nouzový stav?

V odpovědi dětí se většinou vyskytuje , že jim chybí škola, kamarádi, vycházky.....

Život v době koronaviru

Život v době koronaviru

Všichni si uvědomujeme, že se náš život v době konoraviru změnil. Nemůžeme navštěvovat školu, zájmové kroužky, komunikujeme s kamarády  pouze přes počítače. Navzdory všemu máme výhodu, že na naší rodinné skupině je více dětí, se kterými můžeme trávit svůj volný čas. Tety nám zpestřují náš volný čas různými aktivitami.

Hodně času trávíme v podzimní přírodě a pozorujeme, jak se mění. Podzim je krásný. Při vycházkách sbíráme přírodniny a pak vytváříme koláže z listí, skřítky, zvířátka z kaštanů. Moc se nám líbí barevné listí, které používáme při focení.

Když je venku nevlídné počasí věnujeme se kreslení, výrobě výrobků z papíru, modelíny. Rádi děláme různé pokusy, které si hledáme na internetu. Využíváme i dlouhou chodbu v našem domečku ke sportovním aktivitám.

Paní ředitelka nám zajistila i on-line preventivní program - Když chceš, tak to dokážeš! Který se nám moc líbil.

Často se ptáme našich tet, zda dorazí čert a Mikuláš? Bylo by nám líto, kdyby letos nepřišeli, protože víme, že jsme celý rok moc hodné a zasloužíme si malý balíček plný dobrot. Začínáme se těšit na Vánoce i když budou jiné, ale i tak si je s tetama uděláme krásné.

 

                                                                          Děti ze 3. a 2. RS Frýdlant

Zahájení sezóny jara!

Zahájení sezóny jara! Jarní prázdniny jsme v pátek 8.3.2019 zakončili prvním opékáním vuřtů. I přesto, že počasí nebylo úplně ideální, bylo chladno a sem tam spadla i nějaká ta kapka, se opékání vyvedlo. Děti byly nadšené, všem moc chutnalo, všechno snědly a už se těší na další opékání.Mgr. Pavlína Stavinohová, vedoucí vychovatelka ...
Více informací

Den pro děti spojený s opravou zahradního altánu - motorkáři

Den pro děti spojený s opravou zahradního altánu - motorkáři3. ročník "Den pro děti" s NORTH MOTO TROLLS se tentokrát odehrál v našem zařízení. Odpoledni plné zábavy a soutěží předcházelo několik dní, kdy se pod vedením pana Jakuba Dobrovolného parta příznivců silných motorů vrhla na opravu střechy našeho zahradního altánu . Oprava byla i z jejich strany finančně zajištěna.
My jsme tak získali zase místo, kde se všichni můžeme scházet i za nepřízně počasí.
DĚKUJEME!!!

Vítáme jaro!

Vítáme jaro!

Děti z dětského domova ve Frýdlantu se už moc těší na jaro. Mohou trávit více času venku, hrát si na písku, jezdit na kole, hrát míčové hry. K jarním radovánkám také patří hrabání trávy, listí, úklid starých větví ze zahrady, kypření zeminy pro nové kytičky, příprava truhlíků pro voňavé bylinky, kterými si zpestří své pokrmy.

Do úklidu po zimě se v dětském domově zapojují starší i mladší děti. Pod vedením vychovatelů zvelebují okolí domova. Při práci načerpají spoustu vědomostí, dovedností, zdokonalují se ve zručnosti. Odměnou jim je krásné prostředí, ve kterém tráví svůj dětský život. ...
Více informací


Etiketa s Janem Čenským

Etiketa s Janem Čenským Your chance pozvala na sobotu 23.3. naše 2 dospívající slečny v rámci projektu Začni správně do Grand Hotelu Bohemia v Praze na den s etiketou za doprovázení Janem Čenským a Lucií Bernardes da Silva.Pro děvčata krom etikety to bude zřejmě i dobrodružství. Z Frýdlantu do Prahy a zpět se musí dopravit hromadnými dopravními prostředky.... ...
Více informací

To dáme!

To dáme!

Všechny školy jsou dnes prázdné, tiché. Ale v našem zařízení to žije 24 hodin denně. Vyhlášený nouzový stav k zamezení šíření koronaviru samozřejmě ovlivnil život uvnitř zařízení. Nejde jen o dodržování hygienických pravidel, ale zejména o provoz zařízení. Jsou omezeny návštěvy ven i dovnitř, děti se dopoledne s tetami vzdělávají, musí zvládnout uvařit i oběd ( školní jídelna je uzavřená) , všichni se snaží o společné soužití po celý den v uzavřeném zařízení. 

Děkuji všem zaměstnancům za opravdu náročnou práci v tomto období a dětem za zvládání nové situace s heslem "To dáme"!
Děkuji zřizovateli KÚ LK a starostovi města Frýdlantu za okamžité poskytnutí roušek pro všechny děti a zaměstnance. 
Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka

Nadační fond Albert

Nadační fond Albert

Jak šel čas.....

Jak šel čas.....Nouzový stav a karanténní období bylo převelice dlouhé, co si budeme povídat, ale i tak jsme se snažili myslet pozitivně a hledat aktivity, které nás bavily a při kterých jsme se měli "fajnově".
S oblibou trávíme čas na čerstvém vzduchu, chodíme na výlety a hrajeme hry. Přesně to jsme se snažili dělat i v nouzovém stavu. šlo to, i když velmi omezeně. Naštěstí nám přírodu nikdo nesebralSmějící se
Na fotkách je vidět, jak šel čas..... V listopadu jsme pouštěli draky, grilovali, prošli jsme si křížovou cestu až k zapomenuté chaloupce. Listopad jsme si náramně užili. V lednu jsme procházky vyměnili za bobování, které bylo moc prýýma.  Únor už byl zase procházkový. Prošli  jsme se  Heřmanicemi kolem nádrží, navštívili jsme místní peklo a zahráli si hry na hřišti. Bylo to suprové odpoledne.
Březen uběhl ani nevíme jak a je tu duben s velikonocemi. Když ne koleda, tak jsme si užili sluníčka!
Bc. Zdenka Ježowiczová a děti 1.RS

Aktuality

Návštěvy v zařízení od 17.1.2022

Od 17. 1. 2022 jsou povoleny návštěvy za splnění následujících podmínek:

Adoptovali jsme na tajném výletě oslíka zakrslého!

clanek

Tajný výlet

clanek
V sobotu 2. 10. 2021 ráno jsme se probudily a měly jsme přichystané batůžky se svačinou. Tety nám...

VYČISTI LES 2021

clanek
Připojujeme se k 3. ročníku soutěže Vyčisti les 2021

Jak šel čas.....

clanek
Nouzový stav a karanténní období bylo převelice dlouhé, co si budeme p...

Jak se nám dnes žije - v uzavřeném zařízení Covidem

clanek

Velikonoce

clanek

Jak se nám "žilo" v karanténě?

clanek
Jarní vlna epidemie koronaviru se našemu dětskému domovu vyhnula, podzimní vlna nás již bohužel z...

Život v době koronaviru

clanek
Všichni si uvědomujeme, že se náš život v době konoraviru změnil. Nemůžeme navštěvovat školu, záj...

Nadační fond Albert

clanek
Domů Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign