logotyp

GDPR

Kontakt na pověřence

Bc. Roman Šikola, kontakt: roman.sikola@kraj-lbc.cz, tel: +420 485 226 356, mobil: +420 739 541 629


V rámci zajišťování plného přímého zaopatření dětem s nařízenou ústavní výchovou  je Dětský domov Frýdlant správcem osobních údajů, které zpracovává.
Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dle potřeby zpracovávány jen na základě splnění právních povinností. které se na dětský domov vztahují.
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů osob.
Osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu. Po uplynutí této doby jsou údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovávány po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004, Sb. O spisové službě.V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na přístup k těmto údajům, na jejich opravu, výmaz.
Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.  Požadavky budou řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými předpisy.
V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním požadavků či žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Aktuality

Návštěvy v zařízení od 17.1.2022

Od 17. 1. 2022 jsou povoleny návštěvy za splnění následujících podmínek:

Adoptovali jsme na tajném výletě oslíka zakrslého!

clanek

Tajný výlet

clanek
V sobotu 2. 10. 2021 ráno jsme se probudily a měly jsme přichystané batůžky se svačinou. Tety nám...

VYČISTI LES 2021

clanek
Připojujeme se k 3. ročníku soutěže Vyčisti les 2021

Jak šel čas.....

clanek
Nouzový stav a karanténní období bylo převelice dlouhé, co si budeme p...

Jak se nám dnes žije - v uzavřeném zařízení Covidem

clanek

Velikonoce

clanek

Jak se nám "žilo" v karanténě?

clanek
Jarní vlna epidemie koronaviru se našemu dětskému domovu vyhnula, podzimní vlna nás již bohužel z...

Život v době koronaviru

clanek
Všichni si uvědomujeme, že se náš život v době konoraviru změnil. Nemůžeme navštěvovat školu, záj...

Nadační fond Albert

clanek
Domů Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign