logotyp

GDPR

Kontakt na pověřence

Bc. Roman Šikola, kontakt: roman.sikola@kraj-lbc.cz, tel: +420 485 226 356, mobil: +420 739 541 629


V rámci zajišťování plného přímého zaopatření dětem s nařízenou ústavní výchovou  je Dětský domov Frýdlant správcem osobních údajů, které zpracovává.
Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dle potřeby zpracovávány jen na základě splnění právních povinností. které se na dětský domov vztahují.
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním púředpisem.
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů osob.
Osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu. Po uplynutí této doby jsou údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovávány po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004, Sb. O spisové službě.V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na přístup k těmto údajům, na jejich opravu, výmaz.
Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.  Požadavky budou řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými předpisy.
V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním požadavků či žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Aktuality

Nouzový stav v našem domově

clanek
V době nouzového stavu, který už trvá od jarních prázdnin jsou naše děti stále a jen doma. Dopoledne...

Sponzor Silnice Libereckého kraje

clanek
V zimě jsme nechali vyčistit areál od nebezpečných stromů. V prostorách, kde se nejvíce děti pohybuj...

To dáme!

clanek
Všechny školy jsou dnes prázdné, tiché. Ale v našem zařízení to žije 24 hodin denně. Vyhlášený no...

Nadace Terezy Maxové dětem poskytla notebooky

clanek
V posledních složitých dnech v uzavřeném zařízení vysvitlo sluníčko! Nadace Terezy Maxové děte...

Etiketa s Janem Čenským

clanek
Your chance pozvala na sobotu 23.3. naše 2 dospívající slečny v rámci projektu Začni správně do Gran...

Poděkování za pobyt v Itálii

clanek
V červnu letošního roku vyjelo 8 děti s doprovodem našich dvou tet na týdenní pobyt do ital...

Prázdniny v našem domově

clanek
Prázdniny mají děti letos opravdu pestré. Hned zpočátku prázdnin 12 dětí odjelo do ozdravoven v Peci...

Staňte se JEŽÍŠKEM dětí z DD

clanek

Vánoční trh na radnici

clanek
Děti spolu s tetami připravily vánoční dárečky, které pak měly možnost prodat na vánočním trhu ve Fr...

Zahájení sezóny jara!

clanek
Jarní prázdniny jsme v pátek 8.3.2019 zakončili prvním opékáním vuřtů. I přesto, že počasí nebylo úp...
Domů Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign