Drobečková navigace

Úvod > O nás > GDPR

GDPR

Kontakt na pověřence

Bc. Roman Šikola, kontakt: roman.sikola@kraj-lbc.cz, tel: +420 485 226 356, mobil: +420 739 541 629

V rámci zajišťování plného přímého zaopatření dětem s nařízenou ústavní výchovou je Dětský domov Frýdlant správcem osobních údajů, které zpracovává.

Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dle potřeby zpracovávány jen na základě splnění právních povinností. které se na dětský domov vztahují.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů osob.

Osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu. Po uplynutí této doby jsou údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovávány po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004, Sb. O spisové službě.V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na přístup k těmto údajům, na jejich opravu, výmaz.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů. Požadavky budou řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými předpisy.

V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním požadavků či žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zásady používání souborů cookie

Informace o souborech cookie

Všechny webové stránky organizace Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

využívají soubory cookie. Používáním této webové stránky a potvrzením souhlasu s těmito zásadami dáváte organizaci Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

svolení používat soubory cookie v souladu s podmínkami těchto zásad.

Soubory cookie jsou soubory, které webové servery odesílají do webových prohlížečů, a které jsou poté v prohlížečích uloženy.

Informace jsou následně odeslány zpět na server vždy, když si prohlížeč ze serveru vyžádá některou stránku. Webový server může touto cestou rozpoznat konkrétní webové prohlížeče a sledovat je.

Existují dvě základní dělení souborů cookie: s platností po dobu relace a trvalé:

Soubory cookie platné po dobu relace se z počítače odstraní ihned po zavření prohlížeče.

Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy v počítači až do jejich odstranění nebo do ukončení jejich platnosti.

Soubory cookie - Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

Využíváme na této webové stránce soubory cookie z následujících důvodů, jde o tato rozšířená nastavení souboru cookies:

Bezpodmínečně potřebné cookies

Tyto soubory cookie jsou potřebné k tomu, abyste mohli používat základní funkce, jako je zabezpečení, ověření totožnosti a správa sítě. Nelze je proto deaktivovat.

určení začátku a konce relace,

zapamatování hodnot vlastních proměnných na úrovni návštěvníka.

Společnost Google ponechá tyto informace uložené po dobu od 30 minut po 2 roky, a to v závislosti na typu souboru cookie. Zásady ochrany osobních údajů pro společnost Google naleznete na adrese http://www.google.com/privacypolicy.html

Zamítnutí souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Postup nastavení pro nejpoužívanější prohlížeče:

Google Chrome: Nastavení > Rozšířená nastavení > Nastavení obsahu> Soubory cookie.

Internet Explorer: Nástroje > Možnosti Internetu > karta Osobní údaje > Nastavení.

Microsoft Edge: Nastavení > Ochrana osobních údajů > Soubory cookie.

Mozila Firefox: Nastavení > Možnosti > Soukromí a zabezpečení> Ochrana proti sledování.

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

Změny v těchto Zásadách používání soborů cookie

Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení měnit, upravovat, přidávat, nebo odebírat části těchto Zásad používání souborů cookie. Veškeré takovéto změny budou oznámeny v souladu s platnými právními předpisy.

Více informaci ke zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů na webu organizace.