Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Liberecký kraj
U Jezu 642/2A,
460 01 Liberec

Základní účel zřízení - komplexní výchovná a vzdělávací péče umístěným dětem a mládeži, které nemohou být ze závažných důvodů vychovávány ve vlastní rodině a nemohou  být osvojeny nebo umístěny v jiné formě náhradní rodinné péče.
Hlavní činnost - stravování, ubytování, výchova, vzdělání, pořádání vzdělávacích, kulturních, zájmových a poznávacích akcí. 

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005 nemá zvláštní organizační složky

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace,
  Větrov 3005, 464 01 Frýdlant

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace,
  Větrov 3005, 464 01 Frýdlant

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen) po předchozí telefonické domluvě

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 482 312 108 
  mobilní telefon: +420 601 560 202

  4.5 Adresa internetové stránky

  https://www.ddfrydlant.cz/

 • 4.6 Adresa podatelny

  Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace,
  Větrov 3005, 464 01 Frýdlant

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna
  Další elektronické adresy:

  reditelka@ddfrydlant.cz
  podatelna@ddfrydlant.cz

 • 4.8 Datová schránka

  nr9khjk

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-1213810247/0100

6. IČO

46748105

7. DIČ

CZ46748105, DDM není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: podatelna@ddfrydlant.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): nr9khjk

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace, Větrov 3005, 464 01 Frýdlant

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace, neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.